Fundusze parasolowe

Fundusze parasolowe, potocznie nazywane klasycznymi otwartymi funduszami inwestycyjnymi, to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które składają się z kilku subfunduszy, każdy z nich realizujący odmienną politykę inwestycyjną. Celem tworzenia funduszy parasolowych jest zwiększenie elastyczności i możliwości dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klientów oraz optymalizacja podatkowa.

Inwestycja w subfundusze

Tytułowym „parasolem” jest cały fundusz posiadający osobowość prawną. Pod parasolem znajdują się subfundusze, które nie mają osobowości prawnej i są oddzielnymi portfelami inwestycyjnymi. Klienci mogą inwestować w poszczególne subfundusze lub w całym funduszu parasolowym. Fundusze parasolowe są zarządzane przez zarządzającego funduszem, który jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i zarządzanie poszczególnymi subfunduszami. Każdy subfundusz może być inwestowany w różne rodzaje instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, rzeczowe składniki majątku czy instrumenty pochodne.

Fundusze parasolowe

Zalety funduszy

Jedną z zalet funduszy parasolowych jest ich elastyczność. Klienci mogą wybierać spośród różnych subfunduszy o różnych profilach ryzyka i stopach zwrotu oraz zmieniać swoje inwestycje pomiędzy subfunduszami w trakcie trwania umowy. Fundusze parasolowe także pozwalają na optymalizację podatkową, ponieważ subfundusze mogą być inwestowane w różne instrumenty i realizować różne polityki inwestycyjne, co może prowadzić do rozłożenia ryzyka inwestycyjnego i potencjalnych zysków.

W celu uzyskania większej liczby informacji na temat funduszy parasolowych koniecznie odwiedź stronę https://phinance.pl/.  

About the author