Analiza due diligence

Badanie due diligence jest analizą przedsiębiorstwa, wykonuje się je na zlecenie inwestora, który jest zainteresowany jego zakupem. Inwestor najczęściej chce się dowiedzieć czy zainwestowanie będzie dla niego opłacalne. Zatem, analizie poddawane są różne aspekty firmy, jej działanie, zalety i wady. Pozwala to na poznanie całego obrazu przedsiębiorstwa, a jest to kluczowe przy dokonywaniu kosztownej decyzji.

Rodzaje analizy

Analiza due diligence może być ujmowana w kilku kategoriach, w zależności od przyjętej perspektywy. Prawna analiza due diligence stosowana jest aby odpowiedzieć na wątpliwości natury prawnej przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zwykle jest to podstawa do podjęcia kolejnych czynności. Oszacowuje się ryzyko, dokonuje ustaleń związanych ze sprawami pracowników, własnością intelektualną, procesami sądowymi.  Dzięki zdobytej wiedzy, po analizie dokumentów o charakterze prawnym, inwestor poznaje ogólną sytuację i może ustalić dalszą strategię działania.

analiza due diligence

Finansowa analiza due diligence jest jednym z podstawowych typów badań. Ukazuje ogólny stan finansowy firmy. Analizuje się przepływ pieniężny, co na niego wpływa. Tworzony jest bilans dotyczący zysków, jak również strat przedsiębiorstwa. Możliwa dzięki temu jest dokładna wycena.

Podatkowa analiza

Ten rodzaj analizy pozwala zrozumieć stopień zobowiązań podatkowych podmiotu oraz związanych z tym skutków dotyczących kontroli. Bada się sposób, w jaki traktowana jest firma przez instytucje, takie jak urzędy skarbowe. Opracowana zostaje prawidłowa struktura podatkowa i ocena firmy w kontekście prawa podatkowego.

Dowiedz się więcej na https://cksk.pl/analiza-due-diligence/

About the author