Audyt dokumentów księgowych

Jedną z form kontroli, dzięki którym jest podnoszona wiarygodność danego przedsiębiorstwa czy organizacji, stanowi audyt dokumentów księgowych. Obawiają się go wiele firm, jednakże konsekwencji powinni obawiać się tylko ci, którzy swoimi działaniami doprowadzili do mniejszych lub większych problemów finansowych. Całość reguluje Ustawa o Rachunkowości. 

Na czym polega audyt dokumentów księgowych?

Nie ulega wątpliwości, że jest to rodzaj badania ksiąg rachunkowych, regularności ich prowadzenia i zawartych w nich treści. Audyt księgowy stanowi kontrolę sprawozdań finansowych oraz weryfikację spraw, które są związane z kadrą i płacami. Jego usługa dodatkowo polega na doradztwie w zakresie prowadzenia systemów księgowania. 

audyt księgowy

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu?

Audyt dokumentów księgowych może zostać przeprowadzony tylko i wyłącznie przez specjalnie wykwalifikowanych biegłych rewidentów. Ich działania są bezstronne, a także wymagają uczciwego i profesjonalnego działania z uwagi na fakt, że jest to jeden z zawodów budzących zaufanie wśród społeczeństwa. 

Audyt dokumentów księgowych – gdzie może zostać przeprowadzony?

Wyżej wspomniany audyt księgowy najczęściej jest przeprowadzany w bankach, spółkach akcyjnych czy w towarzystwach ubezpieczeniowych, jednakże mogą również zostać poddane niemal wszystkie jednostki, które w danym roku obrotowym spełniły minimum dwa z trzech warunków, które dają uprawnienie do analizy finansowej. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na https://cksk.pl/.

About the author