Fundusze zamknięte

Fundusze zamknięte

Wyróżniamy trzy rodzaje funduszów inwestycyjnych: otwarte, specjalistyczne otwarte i oczywiście fundusze zamknięte. Niezależnie od ich typu wszystkie są tworzone i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

fundusze zamknięte

Inwestycje

Fundusze zamknięte to inwestycja w między innymi: waluty, depozyty bankowe, własność nieruchomości, papiery wartościowe, udział w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Certyfikat inwestycyjny to potwierdzenie partycypacji w fundusze zamknięte, trzeba go nabyć, aby móc w nich uczestniczyć. Czy jest to przeznaczone tylko dla osób zamożnych? Przez długi czas wydawało się, że odpowiedź na to pytanie brzmi “tak”, jednak prawda wygląda nieco inaczej. Wartość inwestycji wcale nie musi być bardzo duża, wszystko zależy od specyfikacji funduszów.

Podstawowe właściwości

Inwestycje w fundusze zamknięte opierają się na wpłacaniu środków pieniężnych w konkretne instrumenty finansowe (oczywiście zawarte w statucie funduszu). Inwestor ma większą swobodę niż w przypadku funduszów otwartych. Całość podlega kontroli rady inwestorów, która ma prawo do na przykład cofnięcia zgody na pewne posunięcia czy decyzje. Fundusze zamknięte tworzone są na określony czas, nie są więc bezterminowe. Uczestnictwo kończy się wraz z zakończeniem ich działalności. Można je również wcześniej sprzedać, jeśli nie jest się dłużej zainteresowanym inwestowaniem.

Jak widać, fundusze zamknięte to ciekawy pomysł nie tylko dla zamożnych. Jest to opcja dostępna dla wielu.

Odwiedź nasza stronę https://www.phinance.pl/o-firmie

About the author