Podatek od wynajmu mieszkań - jak go obliczyć i rozliczyć?

Podatek od wynajmu mieszkań – jak go obliczyć i rozliczyć?

Czym jest podatek od wynajmu mieszkań?

Podatek od wynajmu mieszkań to podatek, który należy zapłacić właścicielom nieruchomości za wynajem lokali mieszkalnych. Podatek ten jest obliczany na podstawie dochodu uzyskanego przez właścicieli z tytułu wynajmu. W Polsce podatek od wynajmu mieszkań jest regulowany przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Właściciele nieruchomości muszą rozliczyć się z tego podatku co roku, a jeśli ich dochody z tytułu wynajmu są większe niż 50 000 zł, to muszą składać deklaracje PIT-28. Jeśli dochody są mniejsze niż 50 000 zł, to mogą skorzystać z uproszczonej formy rozliczenia – PIT-36L.

Jak obliczyć podatek od wynajmu mieszkań?

Aby obliczyć podatek od wynajmu mieszkań, należy najpierw ustalić dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Dochód ten można obliczyć poprzez odjęcie kosztów poniesionych na utrzymanie i remont lokali oraz innych opłat (np. czynszu) od całości otrzymanych środków pieniężnych.

Następnie trzeba obliczyć stawkę podatku, która jest ustalana na podstawie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali. Stawki te są określone przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i są równe 18% lub 32%. Ostateczna kwota podatku będzie równa iloczynowi stawki i dochodu.

Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkań?

Rozliczenie podatku od wynajmu mieszkań można dokonać poprzez skorzystanie z uproszonej formy rozliczenia – PIT-36L. Formularza tego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio ze strony Urzędu Skarbowego. Po pobraniu formularza trzeba go wypełnić i dostarczyć do Urzedu Skarbowego.

Jeśli dochody uzyskiwane ze sprzedaży lokali są większe niż 50 000 zł, to trzeba skorzystać z formularza PIT-28. Formularza tego również można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio ze strony Urzedu Skarbowego. Po pobraniu formularza trzeba go również wypełnić i dostarczyć do Urzedu Skarbowego.

About the author