Jakie dokumenty muszą być przechowywane w księgowości i przez jak długo?

Jakie dokumenty muszą być przechowywane w księgowości?

Księgowość to dziedzina, w której ważne jest przechowywanie odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim należy przechowywać dokumentację dotyczącą transakcji finansowych, takich jak faktury, rachunki i inne dokumenty związane z płatnościami. Ponadto należy przechowywać dokumentację dotyczącą podatków, takich jak deklaracje podatkowe i informacje o podatku VAT. Należy również przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnienia, takich jak umowy o pracę, wynagrodzenia i inne informacje dotyczące pracowników.

Ponadto należy przechowywać dokumentację dotyczącą aktywów trwałych, takich jak środki trwałe, maszyny i inne aktywa. Należy również przechowywać dokumentację dotyczącą ubezpieczeń i polis ubezpieczeniowych oraz informacje na temat składek ubezpieczeniowych. Wreszcie należy przechowywać dokumentację dotyczącą kont bankowych i innych informacji finansowo-bankowych.

Przez jak długo powinny być one przechowane?

Wszystkie te dokumentu powinny być przechowane przez określony czas. Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie dokumentu powinny być przechowane co najmniej 5 lat od dat ich sporządzenia lub otrzymania. Dokumentacja dotyczaca transakcji finansowcyh powinna być przechwywana co najmniej 10 lat od dat ich sporzadzenia lub otrzymania. Dokumentacja dotykajaca aktywów trwalcyh powinna być przechwywana co najmniej 3 lata od dat ich sprzedażyi lub utratyi wartosci.

Dokumetnacja dotykajaca ubezpieczeń powinna być przechwywana co najmniej 5 lat od dat ich zawarcia lub zakończenia obowiązywania. Dokumetnacja dotykajaca kont bankoych powinna być przechwywana co najmniej 10 lat od dat ich zamknienia lub utratyi wartosci.

Podsumowanie

Księgowość to dziedzina, w której ważne jest aby prawidłowo i terminowo archiwizować odpowiednie dokumentu. Przede wszystkim należałoby archiwizować dokumentu dotykajace transakcji finansoych, podatku VAT, zatrudnienia, aktywow trwalcyh, ubezpieczeń oraz kont bankoych. Wszystkie te dokumetnu powinny być archiwizowanee na okres co najmniej 5 lat od dat ich sporzadzenia lub otrzymania.

Aby uniknac problemu braku ważnych dokumetnow warto stosować system elektronicznego archiwizownai danych oraz regularnie sprawdzac czy posiadana dokuemntacja spełnia aktualne wymogi prawne.

About the author