Produkty inwestycyjne

Inwestowanie może być skomplikowane, jeżeli nie posiadamy wystarczającej wiedzy ekonomicznej. Posiadając dostęp do danej sumy oszczędności, można pomyśleć nad powierzeniem tej kwoty ekspertowi finansowemu, który zaproponuje produkty inwestycyjne dostosowane do naszej sytuacji finansowej. Rozsądne inwestowanie zabezpieczy nas przed niepotrzebną utratą kapitału oraz uchroni oszczędności przed utratą wartości wynikającej z nieustannie postępującej inflacji.

Szeroka gama produktów

Nasze usługi obejmują doradztwo finansowe oraz produkty inwestycyjne takie jak: udziały w spółkach celowych realizujących projekty deweloperskie, produkty emerytalne (IKE, IKZE), produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym, grunty inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne otwarte. Firma posiada zezwolenie KNF, które umożliwia pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

agencja finansowa

Współpraca z renomowanymi markami

Swoją działalność doradztwa finansowego opieramy o współpracę, która obecnie prowadzona jest z siedemnastoma różnymi partnerami z rynku finansowego w obszarze produkty inwestycyjne. W skład naszej grupy partnerskiej wchodzi 11 TFI oraz 2 zakłady ubezpieczeń, dzięki czemu możemy odpowiednio dopasować propozycję pod dane zapotrzebowanie Klienta. Dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych firma jest w stanie zaoferować profesjonalną oraz kompetentną pomoc dotyczącą doradztwa finansowego.

Warto zatroszczyć się o własne oszczędności, dlatego też zapraszamy do odwiedzenia naszej strony https://phinance.pl/o-firmie!

About the author