Zakładanie spółek

Zakładanie spółek wiąże się z koniecznością zweryfikowania jaka forma prawna podmiotu będzie najbardziej rentowna oraz dopasowana do naszego rodzaju działalności. Do założenia danej spółki należy spełnić określone w prawie gospodarczym wymagania oraz znać zasady jej prowadzenia. Od wyboru rodzaju formy prowadzenia działalności przy zakładanie spółek będzie zależało późniejsze podejmowanie decyzji, podział zysków oraz prowadzenie dalszych rozliczeń z fiskusem. W przypadku doboru formy prawnej możemy wyszczególnić spółki na osobowe oraz kapitałowe. 

Spółka partnerska dla wolnych zawodów

Spółka partnerska to spółka prawa handlowego, która jest predestynowaną formą działalności dla osób wykonujących wolne zawody. Zakładanie spółek w wyżej wymienionej formie jest odpowiednie dla osób, które świadczą usługi wolnych zawodów, gdyż forma ta nie posiada osobowości prawnej, jednakże ma zdolność do wszelkich czynności prawnych. Spółka partnerska nie rozlicza się z podatku dochodowego, a zysk wypracowany w firmie dzielony jest na wszystkich partnerów. 

Zakładanie spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędny będzie jeden bądź więcej podmiotów. Umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, natomiast warunkiem zatwierdzenia tej spółki w KRS jest złożenie wniosku wraz z wymaganym kapitałem w wysokości co najmniej 5 000 zł. W przypadku prowadzenia spółki z o.o. konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, gdyż spółka ta pozostaje osobą prawną.

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w zakresie doradztwa biznesowego, czy porady odnośnie doboru odpowiedniej formy prawnej działalności, ponieważ zastanawiają się Państwo nad otworzeniem własnego biznesu — zapraszamy do kontaktu na stronie internetowej: https://cksk.pl/zakladanie-spolek/!

 

About the author