Fundusze parasolowe

Jesteśmy doświadczoną firmą, która zaopatrzona jest w wykwalifikowaną kadrę ekspertów od lat zajmujących się wsparciem w doradztwie finansowym oraz oferowaniem różnego rodzaju produktów i instrumentów finansowych, w tym m.in. fundusze parasolowe. Jeżeli nie masz wystarczającej wiedzy potrzebnej do wybrania odpowiedniej inwestycji, nasi specjaliści pomogą w przejściu przez każdy etap lokowania kapitału oraz zapewnią pełne wsparcie związane z podejmowaniem decyzji, a także wyedukują w temacie inwestycji kapitału.

Czym są fundusze parasolowe?

Fundusze parasolowe to inaczej potocznie nazywane otwarte fundusze inwestycyjne, których konstrukcja polega na wyodrębnieniu poszczególnych subfunduszy, z których każdy realizuje odmienną politykę inwestycyjną. Parasolem jest cały fundusz posiadający osobowość prawną, a pod nim znajdują się subfundusze, które nie mają osobowości prawnej i są oddzielnymi portfelami inwestycyjnymi. Głównym celem i założeniem prowadzenia fundusze parasolowe jest minimalizacja powtarzających się dokumentów oraz optymalizacja podatkowa.

Firma ubezpieczeniowa

Multifunkcyjna platforma PhiMarket

Wszystkie produkty finansowe, które oferuje nasza firma, w tym fundusze parasolowe, widoczne są na platformie multifunkcyjnej PhiMarket, która jest marketem funduszy inwestycyjnych. Poprzez platformę PhiMarket uzyskujemy możliwość zdalnego otwarcia rejestru, dzięki wsparciu naszego doradcy finansowego. Dzięki powyższemu zarządzaniu Klient uzyskuje zdalny dostęp do swojego konta i może kontrolować swoje inwestycje, a także ma całkowity wgląd do historii transakcji oraz kalkulatora kosztów.

Dowiedz się więcej na https://phinance.pl/o-firmie!

About the author