Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne polega na przygotowaniu rekomendacji, w parciu o potrzeby klienta, a która to rekomendacja dotyczyć może wymiany, kupna, sprzedaży lub wykupu konkretnych instrumentów finansowych. W Unii Europejskiej doradztwo inwestycyjne dozwolone jest jedynie po zdobyciu zezwolenia przez któryś z organów nadzoru dla rynku finansowego.

Doradztwo inwestycyjne

Na czym polega doradztwo finansowe i kto może się nim zajmować?

Doradztwo inwestycyjne jest zastrzeżone dla podmiotów, posiadających licencje, na wykonywanie czynności z tego zakresu. Do takich podmiotów należą między innymi domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Doradztwo inwestycyjne to zarządzanie portfelami z przynależnymi do nich instrumentami finansowymi, oraz doradzanie w zakresie inwestycyjnym i przedsiębiorczym, w tematach struktury kapitałowej, czy strategii finansowej.

Co jest potrzebne, aby móc wykonywać zawód doradcy finansowego?

Zanim podejmie się zawód, jakim jest doradztwo inwestycyjne, weryfikowane jest to, czy dana osoba nie była karana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa podatkowe, bowiem wymagane jest, aby doradca finansowy był niekarany. Co więcej, zanim zacznie się pracować w doradztwo inwestycyjne, trzeba zdać egzamin z wiedzy o prawie cywilnym, gospodarczym, rynku finansowym, statystyki, czy nawet etyki, a także z wielu więcej dziedzin, związanych z działalnością inwestycyjną. Jest to bardzo trudny i szeroki zakresowo egzamin.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-w-sprzedazy-firmy/

About the author