Niezależny doradca inwestycyjny

Czym jest doradztwo inwestycyjne?

W dzisiejszych czasach w Polsce odnotowano, coraz więcej osób, które potrzebują zasięgnąć pomocy od niezależny doradca inwestycyjny. Nawet ci, którzy dopiero zaczynają karierę w inwestycjach. Lokowaniem nadwyżki kapitałowej w opłacalnie aktywa jest dość trudne, szczególnie na początku. A nieznajomość rynków finansowych może stanowić wysoki mur do poszerzenia majątku. Dlatego z pomocą przychodzi niezależny doradca inwestycyjny.

Niezależny doradca inwestycyjny prowadzi przede wszystkim profesjonalne usługi, które mają na celu dobieranie dla różnych klientów odpowiedniego modelu finansowego, w który mogą zainwestować

Każdy doradca pokazuje aktywa, w które warto zainwestować, po wcześniejszej szczegółowej analizie nie tylko finansowej, ale także i biznesowej. Niezależny doradca inwestycyjny udziela ustnej lub pisemnej rekomendacji mającej zawiadomić inwestora o działaniu, które warto podjąć np. zdefiniować poziom ryzyka, wskazać najlepsze aktywa i czas, w którym warto w nie zainwestować. Jest to rodzaj bezpośredniej współpracy doradcy z klientem, jednakże ostateczne decyzje podejmuje klient.

niezależny doradca inwestycyjny

Kto świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego?

Nie każdy może świadczyć takie profesjonalne usługi. Ich długoterminowe wykonywanie zastrzeżone jest wyłącznie dla posiadających licencję. Taką licencję posiadają np.:

  • domy maklerskie
  • towarzystwa zrzeszające fundusze inwestycyjne
  • znani dystrybutorzy prowadzący fundusze inwestycyjne.

Dowiedz się więcej na https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-inwestycyjne-w-hiszpanii/!

About the author