Monitoring portfela inwestycyjnego

Czym jest portfel inwestycyjny? 

Portfel inwestycyjny jest to zbiór  wszystkich aktywów, które posiadamy. Podstawą w monitoring portfela inwestycyjnego jest zachowanie balansu pomiędzy wszystkimi dostępnymi środkami, aby zarządzanie nimi nie przynosiło zbyt dużego ryzyka. Monitoring portfela inwestycyjnego oraz jego  budowanie opiera się również na zwiększaniu zysku z transakcji. 

Monitoring portfela inwestycyjnego

Monitoring portfela inwestycyjnego to dość szerokie pojęcie ze względu na dużą liczbę możliwych do nabycia aktywów oraz pasywów. Dla większości społeczeństwa kojarzone tylko z posiadaniem akcji i ich odpowiednim zarządzaniem. Inwestorzy zajmujący się tym profesjonalnie w swoim zasięgu posiadają sporo papierów wartościowych, obligacji, nieruchomości, a nawet tak rzadko spotykanych aktywów jak kruszce, napoje alkoholowe, samochody oraz dzieła sztuki znanych artystów. 

Pomiędzy aktywami są duże różnice, a obserwacja ich jest bardzo pracochłonna.  Monitoring portfela inwestycyjnego to praca przeznaczona zdecydowanie dla osób, dla których jest to główne źródło dochodu.

Jak zbudować portfel inwestycyjny? 

Monitoring portfela inwestycyjnego oraz jego budowa to strategia, którą trzeba stale aktualizować. Wraz z wydłużeniem czasu maleje ryzyko inwestycyjne, dlatego z pewnością łatwiej przy wieloletnim doświadczeniu wyczuć idealny moment, w którym papiery wartościowe będą o wiele droższe. Przed wyborem strategii i konstruowania swojego portfela inwestycyjnego warto odpowiedzieć sobie, na jak długo ma być nasza inwestycja, jaki zysk nas interesuje oraz jak duże ryzyko jesteśmy w stanie podjąć.

Dowiedz się więcej: https://www.phinance.pl/inwestycje-kapitalu

About the author