Fundacja obywatelska

Czym się zajmuje fundacja obywatelska?

Fundacja obywatelska jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się działalnością mającą na celu ochronę życia człowieka oraz ratowanie osób w potrzebie. Jej członkowie kierują się ustalonymi wewnątrz organizacji zasadami. Działają zgodnie z prawem ustalonym w ustawach. Każda fundacja posiada swój statut, który zawiera najważniejsze zasady panujące w organizacji oraz filary jej funkcjonowania. Posiada ona również zarząd, który zazwyczaj składa się z trzech do pięciu członków. Wszyscy członkowie organizacji muszą zgadzać się z przyjętymi wcześniej postulatami. 

Jakie są cele fundacji?

Fundacja obywatelska nie skupia się na zyskach, a na rozpowszechnianiu swoich postulatów. Może jednak prowadzić działalność gospodarczą, a zdobyte pieniądze z jej prowadzenia przeznaczyć na rzecz organizacji. Cele fundacji określają ustawy zawarte w polskim prawie.

Fundacja obywatelska
Fundacja obywatelska

Wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje zarząd, który jest najważniejszym organem w fundacji — bez niego jej prowadzenie jest niemożliwe. Podchodzi ona pod sektor organizacji pozarządowych, co jest niezwykle istotne w prowadzeniu krajowego rynku. 

Zasady działania fundacji

Fundacja obywatelska może posiadać nazwę, która jest skrócona przy używaniu. O wszystkich panujących w niej zasadach decyduje fundator, w tym o celu prowadzenia oraz o wielkości majątku. Konieczne jest wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto fundator musi przygotować akt fundacyjny oraz uchwalić wcześniej przygotowany statut. 

Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl/

About the author