Audyt księgowy

Kontrole w księgowości firmy powinno przeprowadzać się regularnie, aby wyeliminować wszystkie nieprawidłowości. Za najlepszy sposób uznaje się audyt księgowy, pozwalający wykazać sytuację finansową firmy. Dzięki temu działalność gospodarcza może zwiększyć swoją renomę oraz przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Na czym dokładnie polega audyt księgowy?

Audyt księgowy

Co to jest audyt księgowy?

Podczas wykonywania audyt księgowy szczegółowo analizuje się kondycję finansową przedsiębiorstwa. Na podstawie dokumentacji, złożonej z faktur, zeznań podatkowych czy umów, ocenia się wiarygodność oraz wypłacalność firmy. Wśród innych czynności, wykonywanych podczas audytu, wyróżnia się badanie ksiąg rachunkowych, weryfikację panującej sytuacji w kadrach czy analizę działania firmowej księgowości.

Warto wiedzieć, że charakterystyka audyt księgowy regulowana jest przez ustawę o rachunkowości. Prawo reguluje również warunki, umożliwiające poddanie się audytowi oraz nakłada obowiązek regularnego przeprowadzania audytu na banki, spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Dzięki temu nie trzeba się martwić o ich wiarygodność.

Kto może zdecydować się na przeprowadzenie audytu?

Zazwyczaj na audyt księgowy decydują się ogromne korporacje, potrzebujące skontrolować poprawność działania księgowości w firmie. Dzięki temu mogą podnieść swoją renomę na rynku oraz poprawić wiarygodność.
Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby audyt kadrowo płacowy przeprowadziła również mniejsza działalność gospodarza. Musi spełnić jedynie określone warunki (np. zatrudniać minimum 50 osób czy posiadać aktywa warte minimum 2,5 miliony euro). Zobacz więcej na https://cksk.pl/audyty-ksiegowe-oraz-kadrowo-placowe/

About the author